Missie

De Stichting Evangelische kerk van Rotterdam heeft als doel:

  1. Het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van het realiseren van de visie van Christenen die actief, verantwoordelijk en dienstbaar werken aan een meer humane samenleving in diverse levensdomeinen zoals werk, zorg, opvoeden en vrijwilligerswerk.
  2. het ondersteunen van partnerorganisaties en andere (persoonlijke) initiatieven voor armoedebestrijding in de Democratische Republiek van Congo

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het verkondigen van en het onderwijzen in de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus
  • het helpen van mensen in hun spirituele leven om hun kennis van de Bijbel uit te dragen in hun leven
  • het ontwikkelen van liefde, eenheid en trouw
  • het bezoeken van gevangenen en mensen met allerlei soorten ziekten
  • het organiseren, begeleiden, uitvoeren en verbeteren van voedselzekerheid, onderwijs en mediche structuren
  • het organiseren en begeleiden van diverse (recreatieve) activiteiten en/of onderwijs ten behoeve van volwassenen, vrouwen en kinderen.