Stichting

EVANGELISCHE KERK VAN ROTTERDAM

Giften: Uw gift is welkom op NL47 INGB 0006 7382 49 Doneer hier : euro 10,-; euro 15,-; euro 20,-; euro 50,- ; Anders

Privacyverklaring:

evangelische-kerk-rotterdam.nl wordt u aangeboden door Stichting Evangelishe Kerk van Rotterdam ("wij" of "ons"). Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op de Site, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om de Geef privacyverklaring hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik de Site dan niet.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Evangelische Kerk van Rotterdam verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en donateurs om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1. We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;
 3. We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving;
 4. Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen worden binnen evangelische-kerk-rotterdam.nl;
 5. We doen niet aan klantprofilering;
 6. De gebruikers en donateurs kunnen via self-service zelfstandig de vastgelegde persoonsgegevens en voorkeuren wijzigen of verwijderen;

U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Evangelische Kerk van Rotterdam-account aanmaakt of doneert. Aangezien we met zijn allen (donateurs en actievoerders) geld inzamelen kan het zijn dat we soms informatie opvragen en opslaan die als persoonlijk kan worden ervaren maar die noodzakelijk is bij de verwerking van donaties en het tonen van acties. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Gebruikersgegevens Donateursgegevens
Voornaam Voornaam
Tussenvoegsel * Tussenvoegsel *
Achternaam Achternaam
E-mailadres E-mailadres *
Geslacht Geslacht *
Adres * Adres *
Huisnummer * Huisnummer *
Postcode * Postcode *
Woonplaats * Woonplaats *
Land * Land *
Telefoonnummer * IP-adres
Profielfoto *
Geboortedatum *
Facebook ID *
IBAN rekeningnummer *
IBAN tennaamstelling *
Wachtwoord **

* optioneel. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te delen;
** encrypted. Alle authenticatie gegevens worden encrypted opgeslagen;

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

 1. Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven.
 2. Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het gebruikersaccount.
 3. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.
 4. Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument.Evangelische Kerk van Rotterdam slaat geen donateur reditcardgegevens of IBAN rekeningnummers op binnen Evangelische- Kerk-Rotterdam.nl en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs;

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Anoniem donere n?
Donateurs kunnen beslissen anoniem te doneren zodat er geen persoonsgegevens over de donateur worden verzameld. Door akkoord te gaan met de donatievoorwaarden geldt dat de donateur op de hoogte is hoe wij met zijn privacy omgaan en heeft de donateur expliciet ingestemd met de gegevens die evangelische-kerk-rotterdam.nl verzamelt.

Toegang tot uw persoonsgegevens en deze via self-service beheren

U kunt bi jEvangelische Kerk van Rotterdam uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Evangelische Kerk van Rotterdam. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of hoe u deze persoonsgegevens kunt beheren staat op onze Helpdesk -> FAQ Privacy. Er bestaat zoiets als het recht om vergeten te worden. Als het u niet zelfstandig lukt uw privacy gegevens te wijzigen of verwijderen van Evangelische Kerk van Rotterdam dan kanEvangelische Kerk van Rotterdam dit ook voor u doen. Echter geldt dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Evangelische Kerk van Rotterdam gewenste manier alvorens data gewijzigd of verwijderd wordt door Geef. Dit proces is omslachtiger en duurt langer.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken?

Evangelische Kerk van Rotterdam gebruikt de verzamelde gegevens om ons werk te kunnen doen en de diensten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen). De gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), worden bijvoorbeeld afzonderlijk opgeslagen van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam en e-mailadres. Wij tonen op Evangelische-Kerk-Rotterdam.nl minimaal de namen van de actievoerders en de donateurs. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je dus niet als donateur met je naam op de website staan doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld B. Makadiata staat wil dit niet zeggen dat dit Bernard Makadiata is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam. Er kunnen honderden mensen dezelfde naam hebben en al is het een unieke naam dan kan het zo zijn dat iemand deze naam bij het doneren ingevoerd heeft. Dit wil dus niet zeggen dat jij dit bent. Dus alleen een naam waarbij de voornaam afgekort is met alleen de beginletter bevat dus geen privacy gevoelige informatie en tonen wij dus op onze websites. Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website. Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft. Indien zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google een volledige voornaam hebben geïndexeerd dan is dit een verouderde indexering vanuit de zoekmachine waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen. Wij maken via onze websites geen volledige namen openbaar.

 • Leveren van de diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren. Vaak omvatten deze diensten functies en aanbevelingen die speciaal op u zijn afgestemd, om zo uw productiviteit en plezier te vergroten en uw ervaringen met de dienst automatisch aan te passen op basis van de gegevens die we hebben over uw activiteiten, interesses en locatie.
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.
 • Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw account actief te houden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Evangelische Kerk van Rotterdam per e-mail wilt ontvangen. We sturen je alleen nieuwsbrieven met aanvullende content als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wil je niet langer nieuwsbrieven van ons ontvangen, dan vind je onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop of kun je een bericht sturen aan Evangelische Kerk van Rotterdam met in de onderwerpregel unsubscribe vanaf het e-mailadres waarop de nieuwsbrief bezorgd is.
 • Delen van gegevens. Evangelische-Kerk-Rotterdam.nl zal nooit privacy gegevens van donateurs of gebruikers (incl. actievoerders) doorverkopen aan derden anders dan het delen van de donateur gegevens met de goede doelen waaraan gedoneerd is en waarbij de donateur akkoord is gegaan via de donatievoorwaarden.

Wij doen NIET aan profilering!

Evangelische-Kerk-Rotterdam.nl doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag.